Un suflu nou în gândirea politică românească

16:12, 14 decembrie 2022 | | 563 vizualizări | Nu există niciun comentariu
Distribuie

de George Liviu Bănulescu

Urmăresc cu maxim interes șirul de articole publicate de către o serie de autori naționaliști în ultima vreme și am găsit necesar să-mi exprim pe față adeziunea față de demersul lor publicistic. Și iată de ce. Până acum în spațiul public românesc nu s-a scris practic deloc dintr-o perspectivă autentic tradiționalistă, conservatoare, ce ar permite o analiză pertinentă și sistemică a stării lumii la ora actuală. Așadar, Mihai Șerban, Iurie Roșca, Constantin Ghiță și Mariana Heroiu vin cu niște abordări noi, ce depășesc cu mult exercițiile de naționalism deseori puerile și lipsite de consistență doctrinară, Anume de așa ceva avem nevoie, de spargerea tiparelor, de izgonirea inerției de gândire, de înțelegerea proceselor ce au loc la scară mondială ce afectează direct și neamul nostru. Tocmai de aceea vin și eu cu o contribuție pe care o încadrez voit în același efort de autentică deșteptare națională al preopinenților mei.

Fie că este vorba de apărarea credinței noastre sau de lupta pentru neamul nostru românesc, noi, ce care ne punem la dispoziția interesului național, pornim de la adevărul fundamental că Iisus Hristos este axul și temelia spirituală a viziunii noastre asupra lumii, care dă rost întregii existențe umane. Și orice îndepărtare de la adevărul hristic anulează valoarea oricărui demers patriotic. Orice improvizație pe marginea interesului național care face abstracție de optica hristocentrică este nu doar sterilă, ci și de-a dreptul contraproductivă.

La nivel global au loc transformări gigantice, fără precedent, România fiind atrasă inevitabil și ea într-un plan general elaborat cu mult timp în urmă și prezentat publicului sub forme atractive precum „Agenda 21” sau ”Agenda 2030”. Un alt nume al acestui plan de înrobire a tuturor țărilor lumii este Marea Resetare, cea promovată de către apostolii globalismului precum Klaus Schwab de la Forumul Econimic Mondial. Amploarea mondială a acestor strategii sataniste, precum și resursele nelimitate de care dispun elitele demonizate, par a avea o dinamică inexorabilă, neavând nici un obstacol în calea ei.

Reușita întregii operațiuni de împingere a omenii într-un GULAG digital, însoțită pe parcurs de multiple strategii de depopulare masivă (crearea de crize economice, injectări în masă bazate pe mitul covidismului, stimularea avorturilor, descurajarea nașterilor, sterilizare prin ”vaccinare”, promovarea agendei LGBT, a contraceptivelor, dârele chimice, produse alimentare tratate chimic etc.), este determinată de crearea timp de mai multe decenii a unui sistem economic, politico-juridic și mediatic ce a permis exercitarea unui control total asupra formării administrației de stat.

Însuși sistemul democrației de masă, bazat pe succesiunea la guvernare în urma unor campanii electorale le permite globaliștilor avansarea în posturi cheie doar a propriilor valeți. Iar pârghiile de control asupra întregului spectru politic și, respectiv, asupra maselor de alegători sunt banii și presa dominantă. Dincolo de aparenta diversitate a partidelor politice, toate acestea sunt constrânse să se încadreze în cămașa de forță a ”corectitudinii politice”, să manifeste fidelitate de sclav față de centrele de putere occidentale și să-și improvizeze discursul politico-electoral în limitele procustiene ale ideologiei liberale și ale expresiei geopolitice a neocolonialismului de astăzi care sunt NATO și UE.

Așadar, suntem în plin război, un război bine camuflat, de tip non-militar, cu arme reale care nici măcar nu se bănuiește că ar fi arme, precum antenele, radarele, seringile, telefoanele, dronele etc. Ceea ne ni se vinde drept confort și civilizație sunt lanțuri de robie care, pe deasupra, stimulează viciile, impunând stări de hedonism și narcisism în mentalul colectiv. Iar saltul tehnologic uriaș stă la dispoziția forțelor oculte care construiesc la vedere o pușcărie planetară bazate pe tehnologii sofisticate precum Inteligența Artificială și alte splendori ale progresului tehnico-științific.

Fiind infectată de mai multe decenii de ideologia progresismului, atât sub comunism, cât și sub capitalismul neoliberal postdecembrist, societatea românească, ca, de altfel, întreaga lume, privește cu admirație orice produs al tehno-științei. De aici și lipsa de rezistență sau, cel puțin, o rezistență limitată din partea poporului îndoctrinat iremediabil cu dogmele și ”minunile” tehnicismului.

Omul de azi, fiind gata fasonat după calapoadele gândirii tehnofile, privește cu simpatie, de pildă, implementarea tehnologiei 5G cu tot cu ”orașele inteligente” și ”lucrurile inteligente”, ca și sateliții lui Elon Musk sau chiar proiectele acestuia de implementare a unor cipuri în creierul uman în cadrul programului Neuralink. Omul dezdumnezeit primește cu entuziasm cadourile otrăvite ale tehnocraților care îl invită să accepte formulele magice de crearea a ”omului augmentat”, înzestrat cu memorie suplimentară și obsedat de propria sa nemurire biologică.

Omul îndumnezeit, mărturisitorul Lui Hristos, este marginalizat din ce în ce mai mut de către ”homo deus” (omul care se crede dumnezeu), propovăduit de inși precum unul dintre exponenții mondialismului tehnicist, Yuval Noah Harari, un homosexual din Israel care mai e și consilier al lui Klaus Schwab. Iar eficiența strategiilor de dominație a cercurilor globaliste se datorează în mare măsură faptului că omul de rând nu percepe dimensiunea malefică, distructivă a tehnicii, considerând-o neutră și chiar utilă omenirii.

 România de azi are nevoie de vizionari în stare să decripteze marile provocări ale vremii, de oameni în stare să descrie corect starea lumii și a națiunii, dar și ofere soluții realiste de luptă pentru supraviețuirea neamului. După ce am încăput în mrejele politico-juridice ale globaliștilor prin integrarea în toate structurile mondiale controlate de către aceștia (de la ONU și OMS până la FMI și UE), ruperea acestora necesită eforturi colosale. Mai mult, cel mai greu efort este cel de ordin intelectual, îndreptat spre depășirea propriilor noastre prejudecăți, spre debarasarea de paradigma liberală, de miturile economiei speculative și fără frontiere, de obediența față de marile centre de putere din exterior.

O revoluție conservatoare, care ar da șansa renașterii spirituale și politice a Românei, trece prin elaborarea unei ample și profunde analize critice a stării lumii de azi, prin depășirea inerției de gândire și a clișeelor induse în mentalul colectiv după căderea comunismului și în trasarea unei direcții de dezvoltare a țării eliberate de chingile structurilor mondialiste.

Ruperea de această tradiție întru rău este soluția de regăsire a Luminii Lui Hristos. Căci mai grav decât un blackout energetic ori al internetului este o stingere a conștiințelor noastre și a credinței în Dumnezeu. Mutarea munților din loc nu se poate face fără credință și nu se poate realiza fără o mână de oameni – văzuți ca bobul de muștar din Evanghelie– care și-L asumă complet pe Hristos, dispuși să îmbrace cămașa morții, urmând exemplul primilor martiri creștini și a sfinților închisorilor comuniste de la noi

Și să nu ne lăsăm înșelați de false lumini călăuzitoare, în această lume ce a fost și va rămâne multipolară, că de la Moscova sau Beijing ar veni salvarea lumii, când de acolo au venit peste lume flăcările iadului comunist, ca doi poli așa-zis revoluționari ai lumii, sau de la un Trump pro-vaccinist care ar reveni călare pe vreun cal salvator, probabil unul apocaliptic. Istoria se repetă, iar oamenii fără Dumnezeu nu știu decât de genocid în masă sau război, depopulare prin orice mijloace și sclavie până la anihilare.

Timpul improvizațiilor patriotarde și al politicienilor de dină trebuie să rămână în urmă. Avem nevoie de oameni cu anvergură planetară și cu vocație de servire totală, da și eficientă a neamului.

România are șanse doar în lumina adevărului evanghelic. Fie ca această lumină taborică să-i lumineze pe cei care au căderea să readucă țara pe linia neamului.

14 decembrie 2022

Facebook Comments