Despre noi

Asociația Forumul Țărilor Nealiniate își propune să reprezinte cu onoare și profesionalism în România obiectivele asumate de Mișcarea de NeAliniere (MNA) la nivel mondial. Mai exact, scopul organizației noastre este acela de a contribui la eforturile orientate către consolidarea păcii, cooperării și securității internaționale. Caracterul de „Ne-Aliniere” nu se referă la vreo opoziție implicită față de politica marilor puteri, ci la evidențierea unor puncte de vedere complementare, venite din patea unor națiuni ce urmăresc să își mențină o poziție bazată pe criteriile independenței și suveranității. Chiar dacă aceste criterii sunt deja adoptate de Carta Organizației Națiunilor Unite, istoria ultimelor decade a arătat că în relațiile internaționale există o puternică tendință de a se forma sfere de influență și chiar mecanisme de subordonare între state.

Forumul Țărilor Nealiniate din România urmărește să sprijine drepturile fundamentale ale statelor lumii, reliefând cu predilecție respectarea integrității teritoriale, principiul non-agresiunii reciproce, non-interferența în afacerile interne, dezvoltarea de relații bazate pe egalitate și avantaje reciproce, precum și pe co-existența pașnică. Suntem convinși că uniți în jurul acestor valori vom fi tot mai puternici.

Reamintim că Mișcarea de Nealiniere este a doua organizație din lume, ca mărime, după ONU. La nivel mondial organizația cuprinde 120 de state (două treimi) din cele 193 care sunt reprezentate în ONU și însumează mai mult de 55% din populația lumii.

Mai specific, așa cum este indicat și din numele său, Asociația Forumul Țărilor Nealiniate din România este un forum de dialog, o platformă de consultare politică. În acest scop vom urmări să inițiem cel puțin lunar sesiuni de discuții sub formă de conferințe, seminarii, mese rotunde, etc. la care vom invita personalități relevante din sfera social-politică internă și externă. Sperăm că aceste oportunități vor constitui un prilej de exprimare a unor puncte de vedere constructive și vor aduce soluții pentru rezolvarea (sau măcar atenuarea) unor situații dificile ale societății în care trăim.

Facebook Comments