Relațiile internaționale: teorii, paradigme, concepte, școli, dezbateri

21:37, 16 martie 2021 | | 1406 vizualizări | Nu există niciun comentariu
Distribuie

de Alexander Dughin

transcriere realizată de Jafe Arnold a prelegerii susținute de Alexander Dughin în data de 24 decembrie 2018 în Shanghai

Această prelegere va include toate cunoștințele de bază despre ce înseamnă relațiile internaționale. Este dedicată disciplinei, științei, care se numește Relații Internaționale. Mai întâi, este important să înțelegem că relațiile internaționale sunt o disciplină occidentală. Ce înseamnă „disciplină occidentală” sau „știință occidentală”?

Știința occidentală și abordarea occidentală încearcă adesea să se impună ca fiind universală. Acesta este aspectul imperialist al mentalității occidentale. Rasismul este prezent implicit în orice fel de gândire occidentală. Gândirea occidentală este etnocentrică și, mai mult decât etnocentrică, nu se recunoaște ca fiind etnocentrică. Acest tip de rasism implicit este mai rău decât rasismul explicit. Liberalii occidentali spun „definim valorile universale”, dar atunci când îi întrebi ce înțeleg prin „valori universale”, ei încep să explice valorile occidentale ca fiind universale – individualismul, libertarianismul, progresul, materialismul. Nu există loc pentru metafizică, spirit, credință în suflet sau în viața de apoi. Acesta este un produs al civilizației occidentale, un produs istoric, care se pretinde a fi universal.

Când uităm că relațiile internaționale și multe altele, într-adevăr, aproape toate științele pe care le studiem la universitate, sunt occidentale, atunci pierdem un aspect foarte important. Cădem în capcana de a considera această disciplină, teorie și știință ca pe ceva universal. Trebuie să ne amintim întotdeauna că avem de-a face doar cu viziunea occidentală – în relațiile internaționale mai mult decât în altă parte. Pentru că aceasta este viziunea occidentală despre cum stau lucrurile.

Mai presus de toate, în China sau în Rusia de astăzi, dacă ne considerăm pe noi înșine a fi subiecți ai istoriei, nu simple obiecte de istorie făcute de alții, atunci trebuie să ne amintim întotdeauna această distincție. Aceasta nu înseamnă că ar trebui să refuzăm știința occidentală, să rezistăm împotriva științei occidentale sau să ignorăm știința occidentală. Înseamnă că trebuie să ne amintim întotdeauna că este o viziune etnocentrică occidentală. Avem nevoie de un fel de „zid chinezesc” în domeniul teoriei epistemologice.

Când opriți unele conexiuni la internet la granița țării dvs., încercați să faceți o distincție între ceea ce este greșit și ceea ce este posibil pentru cultura voastră. Trebuie să stabilim același zid în câmpul epistemologic.

Relațiile internaționale se ocupă de state ca atare. Este foarte important. În numele acestei științe, a acestei discipline, există conceptul de „națiune”. În înțelegerea occidentală, națiunea este o valoare politică. Occidentul gândește politica în termenii „statului național”, care este un concept normative ce datează de la pacea westfaliană din 1648 și reflectă o atitudine normativă. Conceptul de „națiune” se referă la statul național (Etat-Nation), nu la popor sau la vreun grup etnic. Relațiile internaționale sunt relații între aceste state naționale moderne, occidentale. Acesta este primul principiu foarte important. Când avem de-a face cu conceptul de stat, avem de-a face cu concepte istorice occidentale despre cum ar trebui organizată și studiată realitatea politică.

Aceasta este o paradigmă modernă. „Paradigmă modernă” înseamnă occidentală, dar nu din toată istoria „occidentului”, ci doar în modernitate. Modernitatea a transformat mentalitatea occidentală și a preluat doar o parte din mentalitatea tradițională occidentală a evului mediu sau din antichitate și a transformat-o într-un nou tip, o nouă versiune. Relațiile internaționale s-au născut ca disciplină la începutul secolului al XX-lea. Este o disciplină occidentală și modernă. Modernitatea occidentală este diferită de premodernitatea occidentală. Acest lucru este foarte important din punct de vedere istoric.

Următorul punct este că există întotdeauna o ierarhie implicită în relațiile internaționale. Putem spune că este vorba despre o ierarhie „ascunsă”. Conceptul occidental de relații internaționale se bazează pe ideea că există exemple de stat „normal” și relații „normale” și că acestea se referă tocmai la lumea occidentală. Se consideră că toate celelalte sunt nedezvoltate și sub-occidentale, dar se străduiesc și tind să devină occidentale. Se sugerează deci un gen de ierarhie.

Acestea sunt cele patru principii pe care ar trebui să le amintim întotdeauna în studierea Relațiilor Internaționale și, aș sugera, și în studiul altor științe. Relațiile internaționale sunt o disciplină occidentală și modern, dar nu este o disciplină universală, ci este definită istoric, geografic și etnic. Acesta reflectă etnocentrismul occidental sau „eurocentrismul”.

Relațiile internaționale nu sunt universale, ci reflectă punctul de vedere al părții occidentale a umanității. Această remarcă deschide posibilitatea sau întrebarea asupra modului în care ar trebui să arate teoria relațiilor internaționale non-occidentale. Sunt posibile? Sunt de dorit?

Relațiile internaționale sunt în esență o disciplină modernă care se ocupă de statul modern și de sistemul internațional creat în temeiul tratatului Westphalian, moment când a existat o trecere foarte importantă de la premodernitatea sistemului politic internațional la modernitate, când statele naționale și suverane au fost acceptate ca actori ai politicii globale. Nu a fost cazul înainte, când religia și dinastiile au jucat un rol esențial. Nu exista un concept de calcul pur rațional al intereselor naționale sau al organismului suveran ca stat. În schimb, statul avea o misiune, o misiune religioasă, o dimensiune religioasă – cum ar fi cu politica catolică din Europa. Odată cu sfârșitul războiului de 30 de ani, a fost stabilit un nou sistem politic care a fost acceptat ca universal, normativ, progresist și necesar pentru toți ceilalți.

RI s-au născut la începutul secolului al XX-lea în Anglia și Elveția ca „încercare” de a conceptualiza știința politică internațională, iar acum este stabilită ca o știință și disciplină academică recunoscută în Occident și, prin imitația Occidentului, și în alte zone ale lumii. Când predam relații internaționale în Rusia, este exact așa cum sunt ele prezentate în restul lumii.

Deci, Relațiile internaționale studiază relațiile și interacțiunile statelor. Subiectul fundamental îl constituie relațiile de la stat la stat, nu de la oameni la oameni sau de la cultură la cultură. Statul este considerat statul modern occidental – suveran și laic. Secular înseamnă că nu există niciun aspect religios sau misiune recunoscută în stat, deci este pur rațională. Suveran înseamnă că nu există un guvern superior deasupra statului. Statul este cel mai înalt punct. Nu există nici un zeu deasupra statului, iar statul este profetul în sine. Acesta este un fel de absolutizare a libertății statului de a face orice și totul. Nu există altă autoritate. Acesta este conceptul de bază al suveranității. Suveran este cel care nu are alt conducător sau instanță legitimă deasupra lui. Aceasta este definiția suveranității a lui Jean Bodin. A fost aplicată mai întâi în conceptul protestant de politică și a fost îndreptată împotriva autorității Bisericii Catolice, care pretindea că este o autoritate supranațională, deasupra statului, iar după aceea a fost recunoscută ca normativă. Suveranitatea este modernă în esența sa și este anti-imperialistă.

De exemplu, să examinăm în istoria Chinei, potrivit profesorului Zhao Tingyang [1] (赵汀), conceptele de badao (霸道) și wangdao (王道). Badao (霸道) este puterea bazată pe forța hegemoniei, care nu recunoaște nicio altă autoritate. Wangdao (王道) este un fel de putere morală și spirituală sau mistică a împăratului. Aceasta nu este doar cea mai mare, dar este complet diferită, o schimbare calitativă. Aceasta nu este suveranitate. Este o misiune. Wangdao (王道) este o misiune. Suveranitatea este modernă și este badao (霸道).

Statul este conceput ca separat de religie, tradiții etnice, cultură și civilizație. Statul este național. Dar ce înseamnă național în sens politic modern? Statul se bazează pe cetățenie individuală. Conceptul de stat normativ consideră că individul este subiectul statului și toți indivizii, uniți în statul național, sunt cetățeni. Cel care nu este cetățean se află în afara statului. Toți cetățenii sunt egali din punct de vedere politic. Conceptul de stat-națiune este burghez și modern. Nu este tradițional. Nu recunoaște clasele sau alte forme de profesii sau diferite niveluri ale societății – nu au nicio semnificație politică în statul național modern. Naționalitatea se bazează pe cetățenia individuală.

Statul modern, ca subiect al relațiilor internaționale, fără o misiune, este rațional, egoist și are interese naționale clar calculabile. Este un corp rațional. Națiunea este o creație rațională [care există] pentru a organiza indivizii și a le propune un fel de ordine și structură. Dacă indivizii nu sunt mulțumiți de acest lucru, îl pot schimba. De aici și conceptul de „tratat social-public” (contract). Deoarece statul nu are nimic transcendental, nimic deasupra lui, nici misiune, el poate fi remodelat, recreat, distrus și creat din nou, dacă indivizii sau cetățenii decid să facă acest lucru. Se bazează pe un tratat sau acord public, care este natura contractuală a statului modern. Este aproape ca un acord de contract între, de exemplu, grupuri economice. Ei pot decide să își adune capitalul și pot decide să se oprească și să creeze o nouă firmă. Deci, statul este conceput sau se crede că este un fel de firmă comercială. Este un concept burghez în rădăcinile sale.

Se consideră că acest stat modern este suveran, deci nu există o autoritate superioară deasupra acestuia. Iar statul modern este opus imperiului. Este opus statului religios, comunității arhaice. Se bazează pe conceptul de progres. Este considerat ca ceva care vine istoric „după” imperiu, statele religioase și comunitățile arhaice, toate acestea fiind considerate pre-moderne, în timp ce statul modern este „nou” și forma „mai progresivă” de organizare politică. Deci, statul modern, ca și concept burghez, obține sau dobândește un sens doar în contextul „progresului”. Dacă punem la îndoială conceptul de progres, totul se va destrăma. Niciun stat modern nu are sens în afara progresului. Progresul, modernitatea și statul modern merg întotdeauna împreună. Conceptul de progres este încorporat implicit în conceptul de stat modern.

Ierarhia implicită în relațiile internaționale concepe toate statele ca fiind „occidentale” sau „asemănătoare occidentului”, „moderne” și „egale” și le tratează ca atare. Realitatea este diferită, deoarece statele, așa cum sunt, nu așa cum se crede, nu sunt egale. Există state mari, state uriașe și state mici – toate sunt „suverane” și toate au un loc în Organizația Națiunilor Unite, dar Monaco și micul Luxemburg – state suverane – și China, de exemplu, sunt incomparabile, ca soarele uriaș și un mic bob de nisip. Nu sunt egale.

Dar, destul de interesant, ierarhia Relațiilor Internaționale contrazice conceptul de bază conform căruia fiecare stat suveran este egal unul cu celălalt. [2] Cu toate acestea, există și există dezbateri în Relațiile internaționale cu privire la modul de explicare și reprezentare a acestei ierarhii. Vechiul rasism occidental intră aici în joc. [3] Rasismul s-a format în perioada colonială și, încetul cu încetul, pas cu pas, a dobândit trei straturi. Rasismul normativ constă din prima clasă a umanității – umanitatea „albă”, a doua clasă „galbenă” a umanității, iar a treia clasă, cea mai mică dintre toate, este umanitatea „neagră”. Acest lucru s-a reflectat în așa-numita „antropologie” a secolului al XIX-lea, în Morgan, de exemplu, cu câteva explicații pentru acești termeni. „Alb” înseamnă „civilizație”; „Galben” înseamnă „barbarie” sau „cvasi-civilizație”, ceva de genul „civilizație”, dar nu „civilizat”, iar „negru” înseamnă „sălbăticie” sau „sălbatici” fără imagine de civilizație, care trăiesc în pădurile sălbatice ca și culegători, mici fermieri și vânători.

Acum putem vedea exact același lucru în relațiile internaționale – deși în mod formal fără rasism, deoarece acaesta a fost discreditat odată cu Germania nazistă – unde avem o ierarhie implicită, neoficială, care împarte toate țările în trei grupuri: prima lume sau centrul din sistemul lui Wallerstein. [4], care este nordul bogat. Aceasta este tocmai civilizația occidentală, albă, europeană, americană. Acesta este un vechi concept rasist, în care „albii” sunt prima lume, deoarece sunt „mai progresivi”, mai bogați, mai „dezvoltați”, au mai multe „drepturi ale omului”, sunt mai liberali, mai liberi și mai fericiți. Aceasta este vechea istorie etnocentrică normativă a sistemului imperialist, hegemonic, colonial. Deși acum nu este oficial legată de „rasism”, cu toate acestea „Prima lume” este un concept pur rasist. Este o transpunere a vechiului rasism pe noul plan politic liberal. A doua lume din sistemul imaginat de Wallerstein este numită „semi-periferie”, reprezentată de China, Rusia, America Latină, India și unele state din est, prezentate ca „barbarie”. Occidentul spune că sunt „corupți”, „autoritari”, „totalitari” și că nu au „drepturile omului” adecvate. Au dictaturi și regimuri corupte, dar sunt ca „noi” – adică prima lume – ci „în întârziere”, dar noi îi vom „ajuta” să își dezvolte drepturile omului, valorile liberale, transparența, astfel încât într-o zi, poate, ne vor ajunge din urmă.

Apoi, este lumea a treia. Aceasta este „periferia” și, așa cum au spus Thomas Berger și Huntington, aceasta este „restul”. Este sectorul nedezvoltat și aflat sub influența hegemonilor celui din primul și al doilea sector.

Aceasta este o ierarhie mai mult sau mai puțin implicită. Nu putem înțelege nimic în relațiile internaționale dacă ignorăm această ierarhie implicită. Cei mai sinceri autori, precum Krasner [5], Hobson [6] și alții, recunosc acest lucru. Dar acesta este un moment cam ciudat, deoarece recunoașterea ierarhiei implicite a Relațiilor Internaționale este aceeași cu recunoașterea naturii „rasiste” a modului de gândire liberal. Aceasta este o problemă pentru „corectitudinea politică”, așa că ei încearcă să evite acest aspect. Dar dacă suntem atenți sesizăm că este implicit prezent, în orice caz abordat.

Acum vom vedea conținutul științei Relațiilor Internaționale.

Relațiile internaționale ca disciplină au câteva școli diferite. Ele sunt diferite în multe sensuri. Prima școală, cea „clasică”, este pe deplin stabilită și este școala pozitivistă. Ce înseamnă „pozitivist”? Pozitivismul înseamnă că această școală recunoaște că există o realitate „externă” sau „materială” care face obiectul relațiilor internaționale. Există state, interacțiuni între state, națiuni și economii și acestea există cumva independent de modul în care le descriem. Există faptul „pozitivist” care poate fi privit, studiat și explorat fără relația noastră subiectivă cu acesta. Aceasta este o viziune pre-cuanto-mecanică. „Vechiul materialism” consideră că totul merge de la sine, iar prezența umană este aici pentru a descrie sau a face față realității pozitive care este întotdeauna acolo, în afară și independent de interpretarea noastră. Interpretarea noastră depinde de realitatea obiectivă, care nu depinde de interpretarea noastră, ci există independent de noi, ca atare.

Există, de asemenea, școala post-pozitivistă, care a câștigat din ce în ce mai mult teren în știința Relațiilor Internaționale. Se bazează pe post-modernism, cum ar fi epistemologia lui Michel Foucault, care a contestat existența faptului pozitiv și a descris faptul pozitiv ca o luptă epistemologică. Voința de cunoaștere este voința de putere, potrivit lui Michel Foucault. Aceasta este baza ontologiei hiper-critice post-moderniste, care nu crede în existența a nimic care ar fi poziționat în afara experienței noastre. Aceasta este o atitudine care ține de mecanica cuantică. În fizica cuantică, poziția observatorului este legată de procesul în sine. Procesele cu și fără observatori sunt diferite. Acesta este un concept introdus în filozofia post-modernă bazat pe deconstrucția discursului. Potrivit post-pozitivistilor, nu există relații internaționale. Există doar un discurs despre relațiile internaționale. Nu există state fără explicații, documente și texte. Totul este scris, totul este în vorbire și discursuri și, schimbând discursul, schimbăm realitatea. Este foarte important. Le sugerez studenților chinezi să studieze foarte atent post-modernismul. Este un domeniu de cercetare în creștere și, fără a înțelege principiile de bază ale post-modernismului, nu putem înțelege nimic din Occidentul actual. Deoarece Occidentul actual ne afectează, nu ne-am putea înțelege pe noi înșine fără a înțelege post-modernitatea. Semi-periferia nu acordă suficientă atenție post-modernității. Trebuie să-l studiem pentru că, altfel, vom fi ușor păcăliți în multe aspecte.

Școala post-pozitivistă nu crede în existența realității materiale independente. Ei cred că realitatea materială este creată în procesul de a vorbi, gândi și discuta această „realitate materială”. Acesta este conceptul târziu al lui Wittgenstein că nu există un fapt pozitiv, deoarece faptul pozitiv este întotdeauna încorporat în interpretare. Acesta este așa-numitul „joc al limbajului” care creează sens. Fără sens, nu există nimic. Lucrul se naște în procesul jocului lingvistic. Acesta este principiul de bază al post-modernității.

Școala post-pozitivistă a contestat statu quo-ul în știința modernă în general și în relațiile internaționale. Post-pozitivistii atacă școala pozitivistă considerându-i un fel de „idioți” care afirmă lucruri ce aparțin trecutului. Post-moderniștii sunt și ei progresiști, dar progresiști ​​critici. Majoritatea acestora provin din stânga, cum ar fi marxismul cultural, din troțkism, din nihilism și din diferite forme ale școlilor de stânga, socialiste și pro-comuniste. De aceea există provocări post-pozitiviste în ordinea mondială. Acest lucru este într-o oarecare măsură revoluționar, deoarece încearcă să transforme epistemologia relațiilor internaționale și, prin aceasta, transformă realitatea, care este supusă discursului despre realitate. Acesta este testul din versiunea lui Derrida. Nu există altceva decât textul. Dacă schimbăm textul, schimbăm realitatea. Acesta este aspectul revoluționar al post-modernismului și al școlii post-pozitiviste.

Școala pozitivistă este pe deplin înființată de o sută de ani prin dezbateri, școli, diferite conferințe, sute și mii de cărți și manuale scrise în favoarea uneia sau alteia dintre teorii. Și există controverse.

Dar post-pozitivismul în relațiile internaționale este nou, câștigă din ce în ce mai mult teren și trebuie luat în considerare. La orice conferință dedicată Relațiilor Internaționale, în mod normal va exista un reprezentant al acestei școli. Ei creează scandaluri care pot părea marginale, dar acum fac parte dintr-o atitudine stabilă. În manualele moderne dedicate relațiilor internaționale, o parte este întotdeauna rezervată expunerii doctrinelor post-pozitiviste. Nu mai este o inovație. Acum este deja o parte a disciplinei, în curs de dezvoltare și în creștere, rămânând controversată și scandaloasă, dar ca parte a disciplinei.

Există un al treilea tip de școală de relații internaționale care nu există încă sub forma unei teorii academice acceptate în sensul corect. Dar s-a născut și începe să se extindă. Se fac doar primii pași. Eu o numesc școala multipolară care se află în procesul de creație. Nu există ca școală stabilită, dar această abordare face primii pași. Tocmai acestui concept voi dedica cea de-a treia prelegere, explicându-l mai detaliat, dar pentru a avea o viziune generală a relațiilor internaționale, trebuie să o introducem.

Școala multipolară provoacă eurocentrismul, modernitatea, universalismul și hegemonia globală a Occidentului. Formează un fel de paralelă cu unele structuri post-pozitiviste. Se bazează pe prezumția că există o multitudine de civilizații, ceea ce nu este cazul post-moderniștilor. Post-moderniștii sunt universaliști, progresiști ​​și cred în eliberare, democrație și iluminare, dar încearcă să „lumineze iluminarea”, să „dezvolte dezvoltarea” și să „modernizeze modernitatea”. Ei cred că modernitatea nu este suficient de modernă. Ei încearcă să elibereze și să ducă la capăt procesul de eliberare. Postmodernitatea este un fel de modernism futurist.

Școala multipolară nu acceptă progresul liniar și nici statutul normativ al Occidentului. Sistemul multipolar se ocupă de diferite civilizații, fără nicio ierarhie. Se bazează pe incomparabilitatea completă a diferitelor civilizații, pe care trebuie să le studiem fără a lua în considerare niciun statut normativ pentru Occident. Acesta este noul aspect al multipolarității. Se bazează pe pluralismul antropologic și pe o evaluare pozitivă a diversității. Aici conceptul de Celălalt este decis complet diferit decât în ​​abordarea tradițională occidentală. Putem spune că abordarea multipolară nu este occidentală și este o școală anti-occidentală de relații internaționale. Asta explică de ce nu este atât de dezvoltat și de ce nu este prezentă în manuale și de ce nu este menționat în timpul discuțiilor și dezbaterilor. Se află în afara centrismului occidental „înțeles” la nivel global. Nu este eurocentrism. Deci nu întâmplător această teorie a fost dezvoltată în semi-periferie. Bazat pe noua antropologie a lui Eduardo Viveiros de Castro și a lui Eduardo Kohn, care afirmă că tradițiile arhaice au propria lor ontologie și gnoseologie și că trebuie să le acceptăm ca umane și nu ca subumane, așa cum se face în epistemologia centristă progresistă și rasistă occidentală.

Dar în ceea ce privește școala principală, pozitivistă de Relații Internaționale, există două școli principale: realismul, reprezentat și fondat de Morgenthau și Carr, și liberalismul, reprezentat de Angell, președintele SUA Woodrow Wilson și Zimmerman. La orice universitate normală, puteți trece examenele dacă înțelegeți realismul și liberalismul, deoarece acestea sunt principalele abordări pe care le predă despre relațiile internaționale în instituțiile convenționale, normative, occidentale (și non-occidentale).

Ce este realismul în relațiile internaționale? Realismul este ideea că nu ar trebui și nu pot exista organizații supranaționale. Realiștii cred în suveranitate în sensul în care l-am explicat anterior. Deoarece realiștii cred în suveranitate, ei cred că există haos în relațiile internaționale. Dar haosul în relațiile internaționale este altceva decât „haosul”din limbajul normal. Nu este o dezordine, ci absența unui nivel superior de autoritate care ar putea obliga statul să facă orice vrea în mod legal. Ei numesc asta anarhie. Statele sunt absolut libere și, dacă nu le poți obliga să facă un lucru sau să le împiedici să facă altul sau să le pedepsești legal, atunci le poți pedepsi și obliga doar ilegal. Așadar, relațiile internaționale ca domeniu se bazează întotdeauna pe acest haos, deoarece suveranitatea este legea supremă și, recunoscând suveranitatea ca principiu absolut, nu pot exista decât relații de putere. Dacă ești mai puternic, poți obliga pe altul, dar nu prin lege, ci prin forță. Că acest lucru este posibil și normal – acesta este realismul. Să ne măsurăm forțele. De exemplu, cum pot reuși țările și statele să supraviețuiască? Fie există cineva care este „mai mare”, fie „cel mai mare” este împotriva unui alt „mai mare”. De exemplu, există Ucraina mică și Rusia mare. Rusia atacă Ucraina, iar Ucraina sună la Washington și spune „te rog, vino aici, suntem atacați de ruși”, dar rușii nu vin. Există întotdeauna o situație deschisă. Dar când ucrainenii îi reprimă pe rușii care locuiesc în Ucraina, aceștia îi spun Rusiei: „Moscova, te rog, vino aici, vrem să ne întoarcem în patria mamă”. Totul aici nu este „legal” sau „egal” – acestea sunt relații de putere. Dacă o puteți face, faceți-o. Luați Crimeea, luați Taiwan, luați Hong Kong, dacă puteți face asta. Nu poți aștepta când ești suficient de puternic. Aceasta este atitudinea realistă. Puteți accepta că veți fi dezamăgiți de o anumită poziție și puteți pierde sau puteți câștiga; ai putea opri sau ai putea începe un război sau poți încheia o pace. Războiul nu este un destin în acea situație, dar este posibil și este real în toată istoria.

Acesta este realismul – ideea că totul va fi așa pentru totdeauna, cum a fost în istorie, așa cum e acum și așa va rămâne pentru totdeauna. Cea mai mare parte a experților americani sunt realiști. Când vorbim despre Occident și, mai presus de toate, despre Statele Unite sau Marea Britanie, cel puțin jumătate, poate mai mulți dintre ei, sunt în mod deschis realiști. Acesta nu este naționalism, nu fascism, ci se numește realism în relațiile internaționale, care reprezintă o școală de gândire care este implicit eurocentrică și a fost creată în Europa pe baza conceptului normativ de stat și suveranitate.

Cealaltă „jumătate” sunt liberali. Ce este liberalismul în relațiile internaționale? Este diferit de liberalismul din artă, politică și economie. Liberalismul are un sens foarte special și precis în relațiile internaționale. Nu este un tip hipster liber, amuzant, deschis și prietenos, în timp ce realiștii sunt nebuni, răi și agresivi. În relațiile internaționale, termenul liberalism are un sens concret și precis. Ce înseamnă? Înseamnă că există progrese în relațiile internaționale, care provin din sistemele de stat sau dintr-un sistem realist, către un nou sistem mondial cu un guvern mondial. Ideea liberalismului în relațiile internaționale recunoaște necesitatea creării unui nivel supranațional de luare a deciziilor care ar trebui aplicat legal fiecărui stat. Aceasta este crearea unui alt tip de stat – un stat deasupra unui stat. În acest sens, atunci când guvernul global este înființat, toată lumea ar trebui să urmeze ordinele guvernului global la fel cum cetățenii ar trebui să urmeze ordinele guvernelor statelor naționale. Este același sistem, dar stabilit la nivel global, planetar. Acest lucru este explicat prin conceptul de progres. Atât realiștii, cât și liberalii acceptă progresul, dar realiștii îl acceptă într-un sens relativ, în timp ce globaliștii cred în progres mai mult decât în orice altceva. Există și pacifism în liberalism, deoarece ar putea considera războiul ca fiind rău și ar încerca să evite războiul prin manipularea și distrugerea celor care gândesc altfel decât ei înșiși. Războiul pentru ei este uciderea celor care nu acceptă guvernarea globală.

Această idee, precum și teoria drepturilor omului, se bazează pe liberalism în relațiile internaționale. Încearcă să facă cetățenii și oamenii egali, ceea ce este posibil doar la nivel supranational. Pentru aceasta trebuie să recunoaștem aceleași drepturi ale cetățenilor, ca parte a statului național, și a omului ca ființă umană, fără nicio legătură concretă cu statutul politic, ci într-o versiune cosmopolită. Dacă îi recunoașteți pe toți ca fiind egali din punct de vedere juridic, atunci aveți nevoie de un guvern global pentru a împuternici și impune acest lucru. Aveți nevoie de un fel de nivel de autoritate care ar trebui să oblige diferitele state naționale să trateze ființele umane așa cum crede guvernul global al liberalilor – în mod legal. Liberalismul încearcă să slăbească statele naționale, să-și reducă suveranitatea și să instaleze o ordine internațională în loc de haos. Aceasta este tocmai cealaltă jumătate a burselor occidentale de relații internaționale.

Liberalismul în relațiile internaționale este globalizarea, cosmopolitismul, individualismul, ideologia drepturilor omului, progresul și ideea de a distruge statele naționale și de a distruge orice formă de cetățenie pentru a crea „cetățeni ai lumii”. Pentru a face acest lucru, ar trebui să dizolvați statele naționale, deoarece acestea au pretenția că sunt suverane.

Dezbaterea dintre aceste două școli reprezintă istoria secolului al XX-lea. Crearea Societății Națiunilor după primul război mondial, crearea Națiunilor Unite, a Tribunalului de la Haga, a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului – toate aceste momente au fost forme de implementare a teoriei liberalismului în relaţiile dintre state. Acest lucru nu este întâmplător, printr-un acord spontan între state, ci este o ideologie de liberalism indusă în relațiile internaționale. Este o teorie bazată pe progres și pe afirmarea că statul național nu este cel mai bun lucru, așa cum afirmă realiștii, ci o etapă a dezvoltării sociale, politice și culturale umane.

Globalismul și globalizarea sunt în primul rând o teorie, un gând, nu un fapt. Sunt un discurs susținut de liberali. Liberalismul în relațiile internaționale susține în mod deschis crearea unui guvern mondial și deconstrucția statelor naționale. Aceasta nu este o teorie a conspirației. Face parte din manuale, pe care le puteți vedea dacă citiți cu atenție vreun manual existent privind relațiile internaționale în orice țară. Poate cu uimire, veți descoperi cum conceptul de „guvernanță globală” nu este o teorie a conspirației sau ideea unei mici elite care încearcă să o impună, ci este o teorie recunoscută în mod deschis – una dintre cele două teorii principale ale Relațiilor Internaționale.

Există alte două școli, care sunt și ele pozitiviste. Una este o școală engleză, care este un fel de „cale de mijloc”. Reprezentanții școlii engleze spun că ar trebui să existe suveranitatea statelor și niciun guvern mondial, dar statele mai progresiste ar trebui să creeze un „club” care să nu pedepsească, ci să excludă sau să exercite presiuni asupra altora – cum ar fi momentul în care G8 a fost transformat în G7. Rusia a fost pedepsită de „clubul” din școala engleză. A fost ilegal. Nu există o astfel de instituție – este un club. Ei pot accepta pe unii și îi pot exclude pe alții. Aceasta este o constantă a școlii engleze – poate exista ordine, dar bazată pe acorduri și regulile clubului – nu legea, nu guvernul global, ci un club global. Hedley Bull, John Burton și Barry Buzan, care este unul dintre oamenii de știință geniali ai școlii engleze – îmi place foarte mult – și care explică transformarea sistemului internațional printr-o sociologie istorică a relațiilor internaționale.

Există de asemenea și o școală marxistă în relațiile internaționale. Dar nu vă este atât de familiar nici pentru dvs. nici pentru noi, deoarece nu este stalinistă, maoistă sau sovietică. Este mai degrabă troțkistă. Politica și tradițiile noastre chinezești și rusești din China și Rusia se bazau pe realism, cu unele „detalii” speciale despre progres, socialism și sisteme sociale, dar erau mai mult sau mai puțin deschis centrate în Rusia sau în China. Dar școala marxistă în Relațiile Internaționale este ceva diferit. Afirmă că lumea globalistă a început odată cu capitalismul. Capitalismul este global, iar diviziunile dintre statele naționale sunt un fel de formalitate care nu reprezintă realitatea. Capitalismul s-a născut în Occident și ar trebui să se extindă pe tot pământul. Și numai atunci când toată lumea va fi capitalistă și va fi liberală, nu vor mai exista națiuni, popoare sau rase, ci doar două clase: capitaliști de sus, internaționali prin natură, și proletarii de dedesubt, de asemenea internaționali. Marxiștii din relațiile internaționale sunt împotriva exemplelor rusești și chineze, deoarece sunt un fel de „versiune națională” a comunismului. Ei insistă ca relațiile internaționale – totul – să fie absolut internaționale – fără naționalitate, fără tradiție, fără limbi, doar relații de clasă între burghezii internaționali și proletarul internațional. Și când spun internațional, înseamnă că ordinea capitalistă ar trebui să câștige. Și după aceea va veni revoluția. Dar, în primul rând, ar trebui să fie global. Deci, ei sunt foarte apropiați de liberali. Spun „lăsați-i pe liberali să câștige și după aceea vom veni noi”. Acesta este conceptul lui Negri și Hardt despre multitudini și despre Imperiu. [7]

Acestea sunt mai mult sau mai puțin cele două școli principale, reprezentând majoritatea discursului din relațiile internaționale. În Statele Unite, de exemplu, toată lumea este liberală sau realistă. Aceasta este poziția normală, chiar dacă dezbate. Trump este realist, iar Hillary Clinton este liberală. Deci pot exista realiști buni, realiști răi, liberali nebuni – asta nu înseamnă nimic. Vorbim despre idei.

Dar școlile post-pozitiviste sunt mult mai interesante în opinia mea. Există teoria normativistă care afirmă că dacă creăm o normă, atunci aceasta nu reflectă realitatea, ci creează realitatea și toată lumea va urma norma. Dacă încercați să pedepsiți oamenii care încalcă unele reguli de pe stradă, încetul cu încetul această normă, care nu reflectă nimic, creează oameni care se comportă foarte atent „corect” din cauza acestor norme. Prin schimbarea normelor, schimbăm realitatea – aceasta este versiunea prescurtată a post-pozitivismului.

Teoria critică, cum ar fi cea a lui Cox [8], Gill [9] și Linklater [10], încearcă să critice ideile liberalilor și ale realiștilor care sunt incoerente din punct de vedere postmodern, arătând că acestea apără status quo și sunt părtinitoare – politic, intelectual, structural. Teoria critică arată cum discursul în relațiile internaționale este părtinitor. Acesta este scopul lor principal. Teoria postmodernă, precum cea a lui Ashley [11] și Der Derian [12], spune că relațiile internaționale sunt formate din texte și numai texte. Aceasta este o aplicație a lui Derrida la relațiile internaționale. Dacă deconstruiți textele, veți vedea că nu există nimic în spatele lor. Totul se bazează pe curente de informație coruptă. Dacă schimbați curenții informaționali și rearanjați „faptele”, veți primi imediat o imagine și o realitate complet diferite. Aceasta este „coada care poartă câinele”. Soft power este o parte aplicată a acestei idei. Teoria postmodernă se bazează pe deconstrucția discursurilor Relațiilor Internaționale.

Urmează teoria feministă a lui Enloe [13], Tickner [14] și Donna Haraway [15]. Feministele din relațiile internaționale afirmă că toate relațiile internaționale au fost făcute, concepute, descrise, propuse și promovate de bărbați în ceea ce este un fel de ierarhie… Dacă punem o femeie în loc de bărbat, probabil că ea va crea pace, prosperitate, prietenie, și relații bune între țări. Nu vor exista niciun stat, nici patriarhat, nici ierarhie, nici verticalitate în relațiile internaționale. Va exista o descriere complet diferită a realității. Dacă o femeie nu se va preface că este bărbat în relațiile internaționale și dacă femeia încearcă să descrie realitatea din punctul de vedere al unei femei, atunci va exista o construcție complet diferită a relațiilor internaționale. Aceasta este o relativizare a dominanței masculine în relațiile internaționale. Aceasta este o teorie în creștere și sugerez ca feminismul să fie luat în serios. Nu este o glumă; face parte din civilizația modernă.

În disciplina sociologiei relațiilor internaționale, Hobden și Hobson [16] încearcă să plaseze discursul Relațiilor internaționale în contexte istorice. Ei critică punctul de vedere centric occidental, eurocentric.

Și există teoria constructivistă a lui Onuff [17], Katzenstein [18] și Wendt [19]. Ei afirmă mai mult sau mai puțin la fel ca ceilalți. Dar ei spun că trebuie să construim și nu doar să deconstruim relațiile internaționale. Teza principală a lui Onuff este axată pe „lumea pe care o creăm”. Trăim într-o lume pe care o facem. Nu există lume obiectivă. Singura lume care există este lumea pe care o facem noi. Aceasta este ideea principală. Avem de-a face cu o halucinație sau imaginație fixă, înghețată. Nu există o realitate pozitivă, așa că haideți să construim lumea la care visăm, lumea pe care o dorim. Acest lucru este posibil deoarece trăim într-o ordine imaginațională.

Școala multipolară, despre care voi evoca doar câteva aspecte, include eurasianismul și teoria lumii multipolare și a patra teorie politică. Există multe texte care sunt mai mult sau mai puțin acceptate ca poziție a strategiei ruse în relațiile internaționale și tradiția rusă a realismului. Acest lucru câștigă popularitate în Rusia. Puteți vedea cum Putin a introdus Uniunea Eurasiatică. Multipolaritatea este foarte importantă și a fost abordată de ministrul afacerilor externe, Lavrov.

Există școala chineză, inclusiv Zhao Tingyang (赵汀阳) [20], Qin Yaqing (秦亚青) [21], Yan Xuetong (阎学通) [22] și Zhang Weiwei (张维 为) [23]. Conceptul sau abordarea acestor autori nu este doar realism, dar Yan Xuetong este în mare parte realist. Cu toate acestea, toți încearcă să stabilească particularitatea civilizației chineze și îmi place mai presus de toate conceptul de Tianxia Tixi (天下 体系), care privește relațiile istorice ale Chinei nu ca o hegemonie pură, nu ca o încercare de a forța sau impune. De exemplu, Vietnamul este un caz foarte interesant. A acceptat întreaga cultură chineză până la detalii, dar nu a recunoscut niciodată dreptul direct la o guvernare fizică brutală, luptând împotriva încercărilor chineze de a-i supune, făcând în același timp parte din universul chinez, spre deosebire de cazul japonezilor, care au subjugat Coreea. Imperiul Tianxia (天下) nu este numai China ca stat, ci China ca pol al civilizației cu mai multe straturi. Ideea de a o apăra în situația actuală este o idee revoluționară, deoarece provoacă toate celelalte discursuri, la fel cum eurasianismul a contestat centrismul occidental. Există multe asemănări între ele.

Există, de asemenea, noul drept european al lui Alain de Benoist, francezul Grece și noul drept francez. Nu sunt liberali, ci anti-liberali de dreapta, nu sunt naționaliști, ci europeniști, nici catolici sau creștini, ci păgâni, cu ideea oarecum interesantă de a recrea civilizația europeană revenind la premodernitate. Deoarece trăiesc în interiorul globalizării și civilizației occidentale modern, remarcile și teoriile lor sunt foarte importante pentru țările și culturile din afara Occidentului.

Teoría de la Insubordinación Fundante [24] este o teorie foarte interesantă a lui Marcelo Gullo Omodeo din Argentina, care reprezintă ideea că, practic, America Latină nu ar trebui să se supună Americii de Nord și ordinii mondiale globale. Aceasta este o idee foarte renumită și dezvoltată în America Latină. Are o importanță tot mai mare. Marcelo Gullo Omodeo face parte din acest discurs multipolar, care este complet nou în relațiile internaționale.

Și mai există autorul brazilian, Andre Martin, cu O Meridinalismo, care este ideea importantă că Sudul ar trebui să fie o alternativă față de Nord, nu urmând sau încercând să ajungă din urmă cu Nordul, ci creând legături diferite între America Latină și, de exemplu, Africa și țările din Asia de Sud. Acesta este un concept foarte interesant bazat pe multipolaritate.

Ceea ce este important în toate acestea este că provoacă eurocentrismul. Ei consideră că relațiile internaționale sunt provinciale în actualul său stat, un concept provincial occidental cu pretenții hegemonice, universaliste, colonialiste, imperialiste. Ei încearcă să plaseze teoria occidentală a relațiilor internaționale într-un context mult mai larg, apărând drepturile popoarelor și civilizațiilor în locul statelor moderne sau al guvernului global. Sunt liberali și realiști și post-moderniști.

Putem lua în considerare și dezbaterile din relațiile internaționale, cum ar fi cea a realismului împotriva liberalismului. Aceasta este o parte importantă a științei. Disciplina Relațiilor Internaționale este dedicată acestei întrebări: modul în care liberalii cred că pacea universală este posibilă dacă reducem suveranitatea statului și modul în care realiștii răspund că nu este așa, deoarece toată lumea va încerca să folosească aceste instituții internaționale în favoarea proprie. Realiștii spun că Națiunile Unite eșuează, în timp ce liberalii spun că este mai bine decât în absența instituțiilor internaționale. Există mii de cărți despre asta. Tocmai ceea ce se întâmplă în relațiile internaționale la nivel practic în Occident este exact despre asta. Americanii vorbesc sincer despre acest lucru și spun lucrurilor pe nume. Nu au timiditate și vorbesc despre hegemonie, realism, haos, internaționalism, confruntări cu argumente și atacuri reciproce. Dar ei sunt cinstiți în asta numai între ei. Însă când vin în Europa, aplică o corectitudine politică pură. Nu există realism în Europa. În Europa este imposibil. În Europa, realiștii din relațiile internaționale sunt numiți „fasciști”, cu care nu pot exista relații bune. Există un liberalism copleșitor în relațiile internaționale din Europa. În manuale, cu siguranță, veți citi dezbaterile realismului și Morgenthau, Carr și anarhiei din relațiile internaționale, dar în dezbaterile oficiale din diplomația europeană, prevalează exclusiv liberalismul.

Și consecința acesteia este Uniunea Europeană, care este o structură supranațională care arată cum să aplici liberalismul în relațiile internaționale ca atare. Nu glumesc. Sunt liberali. Înainte existau diferite puncte de vedere, de exemplu gaullismul lui Charles de Gaulle. A existat un realism în istoria Europei și în toată istoria sa modernă au fost conflicte, războaie și lupte între națiuni, dar acum liberalismul domină absolut și copleșitor. Realiștii nu recunosc asta. Aceasta este o ipocrizie. Liberalii promovează „drepturile omului” mereu și peste tot, inclusiv atunci când pur și simplu distrug unele țări pentru a le jefui, ca și în cazul Libiei, de exemplu, dar totul a fost despre „drepturile cetățenilor”. Puteți ucide în favoarea drepturilor omului, invada, distruge și susține islamul radical dacă corespunde „drepturilor omului”. Americanii pot spune „este treaba noastră, afacerile sunt afaceri, nu este nimic personal” și pot închide ochii către Arabia Saudită în anumite situații, deoarece sunt aliații lor și pot deschide ochii când se întâmplă ceva în Rusia, iar când nu se întâmplă nimic în Rusia, pot imagina și crea o poveste.

În acest sens, sugerez să luăm situația din Statele Unite ca exemplu normal și onest al unui camp de dezbatere între realiști, care sunt recunoscuți ca o parte absolut normală a acestei societăți – jumătate dintre politicienii americani sunt realiști – și cealaltă jumătate sunt liberali. Trump este un realist, este sincer, vrea America First, iar liberalii spun „nu, nu, este naționalism”. Și ei, liberalii, în 2016 au pierdut. Acesta a fost un semn că realismul constituie jumătate din spectrul politic al elitei politice a Statelor Unite și ei recunosc asta – „nimic personal”. Există o școală de relații internaționale pure și oneste în Statele Unite ale Americii. În Europa, nu există acum o posibilitate atât de clară. Liberalii încearcă să-i demonizeze pe realiști, îi numesc „fasciști”, „extremiști”, „agenții lui Putin”, „hackeri ruși” și așa mai departe. Dar acum, de exemplu, în Italia, Ungaria și așa mai departe există guverne realiste. Există realiști de stânga și de dreapta. Realismul există în Europa, în ciuda regulilor europene de corectitudine politică și globalism.

Cealaltă dezbatere – mai interesantă și încărcată de ironie și umor – este cea dintre pozitivism versus post-pozitivism, care este filosofic, dar care în relațiile internaționale capătă o dimensiune specială. Sugerez gânditorilor și filosofilor să acorde atenție post-modernismului în relațiile internaționale, care este mai larg decât post-modernitatea. Nu este doar filozofie abstractă și joc cu concepte ca în teoriile lui Deleuze sau Lacan, ci chiar în viața de zi cu zi a Relațiilor Internaționale veți vedea cum funcționează post-modernitatea.

Următorii termeni ai dezbaterii sunt universalismul și eurocentrismul versus pluralitatea civilizațiilor. Aceasta este tocmai teoria multipolară care se află abia în prima sa etapă de dezvoltare. Principiile fundamentale ale realismului sunt:

 • suveranitate absolută
 • haos / anarhie în relațiile internaționale,
 • interesele naționale ignoră totul pe baza calculului rațional
 • mercantilismul în comerțul exterior, ceea ce înseamnă că statul ar trebui să controleze comerțul exterior prin impozite,
 • nu există legitimitate supranațională,
 • pesimism anthropologic

Este interesant cum explică realiștii statul pentru că oamenii sunt „răi” și, pentru a face pune ordine, trebuie să avem un stat, altfel oamenii se vor comporta într-un mod imprevizibil și vor distruge totul. Deci sunt pesimiști și încearcă să pună oamenii la locul lor pe baza unui acord asumat. Ei nu cred că natura umană poate fi schimbată. Oamenii sunt mai mult sau mai puțin la fel.

Principalele principii ale liberalismului sunt:

 • suveranitate relativă
 • de la haos la ordine în relațiile internaționale creând un sistem juridic supranațional, care ar trebui să prevaleze față de interesele internaționale – ceea ce este ceva de neînțeles pentru realiști, pentru care nu există interese internaționale, deoarece nu pot exista interese internaționale
 • liberalismul în comerțul exterior, legături directe între vânzător și cumpărător, fără monopol de stat asupra comerțului exterior, fără taxe și fără reglementări în politica economică externă
 • și pacea universală este un imperativ. Războiul este cel mai rău dintre toate, dacă nu este un „război sfânt” împotriva dușmanilor societății deschise
 • guvernul mondial, globalizarea politică și internaționalismul (și uneori „pacifismul”)
 • optimism antropologic, sau ideea de progres, că oamenii pot fi mai buni, mai pașnici, mai prietenoși, mai hipsteri, mai egali
 • educația și progresul ar trebui să fie mijloace politice care distrug statele naționale folosind epistemologia pentru a-și promova viziunea
 • drepturile omului și individul sunt norma universală. Nu există un concept de cetățean ca în realism, dar individul este un concept global.

Dacă le punem împreună, putem vedea o opoziție destul de simetrică – termen împotriva termen, afirmații împotriva negațiilor. Ceea ce afirmă și acceptă realiștii, liberalii (din relațiile internaționale) contestă și neagă. Vedem o simetrie în această dezbatere și, ca să spunem adevărul, putem găsi câteva baze intelectuale în ambele. Nu este un exemplu de „prost” împotriva „înțeleptului”. Aceasta este o formă de mentalitate împotriva unei alte forme de mentalitate. Vă puteți alege poziția.

Pentru școala engleză sau poziția de „mijloc”:

 • Statele sunt suverane
 • nu există o organizație supranațională legitimă, dar haosul în relațiile internaționale ar trebui organizat cumva. Acest lucru se poate face prin conceptul de club al celor mai puternici. Clubul celor mai puțin puternici nu are nicio influență.
 • Statele formează sistemul internațional, iar acest sistem poate fi reflectat, corectat și controlat indirect de club.
 • Potestas indirecta (în latină), un concept dezvoltat de Carl Schmitt și care se referă la revendicarea de către supremația papală asupra tuturor puterilor secular, lumești

Pentru marxism în relațiile internaționale:

 • sistemul capitalist este global
 • Statele naționale sunt ficțiuni,
 • diferențele dintre realiști și liberali sunt inutile și înșelătoare, iar diviziunea dintre statele capitaliste este mai mică decât antagonismul vertical dintre burghez și proletar.
 • Capitalismul, globalizarea, cosmopolitismul și reducerea societății la statutul individual sunt necesare. Acest lucru creează un internaționalism real.
 • Contradicțiile din sistemul capitalist vor crește – aceasta este diferența cu liberalii, conform cărora contradicțiile vor scădea.
 • Creșterea clasei de mijloc este o minciună, iar pauperizarea va deveni totală.
 • Toate popoarele și culturile lumii sunt obligate să repete dezvoltarea economică a Occidentului. În acest sens, ei sunt rasisti.
 • În viitorul globalist, proletarii vor deveni și ei globali, vor ieși din revoluția globală și vor învinge burghezia. Aceasta este diferența în viitorul îndepărtat.

Principiile esențiale ale post-pozitivismului sunt:

 • domeniile teoretice ale Relațiilor Internaționale sunt o construcție artificială.
 • Nu există o realitate independentă de observator, iar subiectele relațiilor internaționale nu sunt statele, popoarele și civilizațiile, ci sunt create în procesul discursului. Vorbind de relațiile internaționale, creăm subiectul relațiilor internaționale.
 • Toate discursurile sunt neapărat părtinitoare – nu puteți avea un discurs neutru sau științific, obiectiv, deoarece serviți una sau altă putere. Relațiile internaționale nu reflectă statul, ci voința creatorilor lor.
 • Relațiile internaționale reprezintă lupta pentru dominație și hegemonie și nimic altceva. Este pură propagandă politică. Toate relațiile internaționale, potrivit post-pozitivistilor, nu sunt altceva decât propagandă politică directă pentru a supune întreaga omenire și a instala sistemul lor operațional în locul altora.
 • Este necesar să se creeze o nouă teorie critică împotriva discursurilor de putere în relațiile internaționale. Există critici dure asupra tuturor teoriilor pozitiviste ca varietăți de discurs dominant, autoritar – acesta este un concept post-modern.
 • Există o varietate de propuneri care ar trebui să se bazeze pe versiunea post-pozitivistă a IR. Este foarte diversă, departe de a fi unitară.

 

Referințe

[1] Zhao Tingyang (2005). Tianxia Tixi: Shijie Zhidu Zhexue Daolun [Tianxia System: An Introduction to the Philosophy of World Institutions]. Nanjing: Jiangsu Jiaoyu Chubanshe.

[2] Krasner S. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton: Princeton University Press, 1999.

[3] Hobson J.M. The Eurocentric Conception of World Politics: Western International Theory, 1760–2010. Cambridge: Cambridge University, 2011.

[4] Wallerstein I. Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System. Cambridge:Press Syndicate, 1991.

[5] Krasner S. Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton: Princeton University Press, 1999.

[6] Hobson J.M. The Eurocentric Conception of World Politics: Western International Theory, 1760–2010. Cambridge: Cambridge University, 2011.

[7] Michael Hardt and Antonio Negri, Empire, Harvard University Press, 2000; Idem. Multitude: War and Democracy in the Age of Empire, New York: Penguin Press, 2004.

[8] Cox R.W. Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. New York: Columbia University Press, 1987.

[9] Gill S. American Hegemony and the Trilateral Commission. Cambridge: Cambridge University Press, 1991

[10] Linklater A. Critical Theory and World Politics: Citizenship, Sovereignty and Humanity. L, NY: Routledge, 2007.

[11] Ashley R. The Eye of Power: The Politics of World Modeling // International Organization. Vol. 37. No. 3 Summer 1983.

[12] Derian Der J. Antidiplomacy: Spies, Terror, Speed, and War. NY; London: Blackwill, 1992.

[13] Enloe Cynthia. Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics.London: Pandora Press 1990.

[14] Tickner A.B., Wæver O. International Relations Scholarship around the World. N.Y.: Taylor & Francis, 2009.

[15] Haraway Donna. “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century” // Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York; Routledge, 1991. C. 149–181.

[16] Hobden Stephen, Hobson John M. Historical Sociology of International Relations. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[17] Onuf Nicholas. World of Our Making: Rules and Rule in Social Theory and International Relations. Columbia: University of South California Press, 1989.

[18] Katzenstein Peter J. Civilizations in World Politics: Plural and Pluralist Perspectives. London, UK: Routledge, 2010.

[19] Wendt Alexander. Social Theory of International Politics, Cambridge University Press, 1999.

[20] Zhao Tingyang (2005). Tianxia Tixi: Shijie Zhidu Zhexue Daolun [Tianxia System: An Introduction to the Philosophy of World Institutions]. Nanjing: Jiangsu Jiaoyu Chubanshe.

[21] Qin Yaqing. (2007). “Why Is There No Chinese International Relations Theory”// International Relations of the Asia Pacific. vol. 7, No.3.

[22] Yan Xuetong. (2015). Shijie quanli de zhuanyi: zhengzhi lingdao yu zhanlue jingzheng [The Transition of World Power: Political Leadership and Strategic Competition]. Beijing: Beijing daxue chubanshe.

[23] Zhang Weiwei. China Wave, The: Rise Of A Civilizational State. New Jersey: World CenturyPublishing Corporation, 2012.

[24] Marcelo Gullo Omodeo. La Teoría de la Insubordinación Fundante. Buenos Aires: Biblos, 2008.

Sursa

Facebook Comments