Marionetele

02:14, 1 iulie 2023 | | 426 vizualizări | Nu există niciun comentariu
Distribuie

    de Arbatel Filotheanu

Pentru mințile mai curioase și care nu se mulțumesc doar cu aparențele, așa-numita Realitate obiectivă, exterioară nouă, are mai multe niveluri. De pildă, cea mai mare parte a oamenilor din zilele noastre, mai cu seamă cei de peste 50 de ani, fără prea multă carte (cum se spune în popor), se mulțumesc să subziste făcînd naveta între servici, casă, piață și vizita ciclică la rude. Sursele lor de informare sînt televiziunile, radioul și, mai rar, ziarele. Ei nu știu că informațiile primite prin acele surse de informare sînt în cea mai mare parte trunchiate, haotice, false, pentru a fi manipulați de o Clică malefică aflată la Putere.

Cel de-al doilea nivel al așa numitei Realități obiective din lumea Fizică este cunoscut în proporții diferite de mințile curioase, care nu se mai mulțumesc doar cu aparențele. În această categorie intră majoritatea tinerilor care au o instruire ceva mai temeinică, adică au terminat liceul și/sau facultatea, și care dețin un calculator conectat la internet, de pe care citesc articolele presei alternative sau cele numite ”conspiraționiste”.
Dacă prima categorie de oameni, pe care i-am putea numi Tamasici, adică inerți pentru că se lasă conduși din exterior, asemenea frunzelor bătute de vînt, sînt cei mai numeroși, atunci cea de a doua categorie de oameni, pe care i-am putea numi Rajasici, respectiv curioși, alerți, sînt mai puțini la număr. Pentru o prezentare mai clară, aproximez numărul Tamasicilor din lumea noastră pămînteană cam la 80%, numărul Rajasicilor cam la 19%, iar cei foarte puțini la număr, probabil 1% sau chiar mai puțini, sînt ființele umane așa numite Sattvice, anume cele care au purces deja pe o Cale spirituală autentică, sub îndrumarea unui Ghid spiritual pe deplin realizat, în sensul că acel ghid este permanent unit în conștiință cu Dumnezeu.
Pentru Tamasici, politicienii aflați la vedere în funcțiile de vîrf ale Statului, de la Președinte, la parlamentari, pînă la primari, prefecți sau directori de instituții (că fabrici aproape nu mai există în România!)… deci pentru așa-numiții Tamasici, acești politicieni aflați la vedere sînt vinovați de tot Răul existent în lume și pe ei își descarcă norodul năduful ori de cîte ori are prilejul, adică mai mereu.
Mai cu seamă bătrînii, care, repet, nu accesează de o manieră temeinică internetul, mai ales cei de peste 60 de ani, trăncănesc vrute și nevrute la un pahar triplu de cafea, ceai sau alcool, găsind țapi ispășitori care de care mai bazaconistici, cu aerul că au descoperit Roata cu o zi în urmă! Pentru ei, vina Răului în Lume o poartă cel mai adesea Președintele aflat la Putere, apoi parlamentarii, bancherii, urmează primarii, popii, doctorii, armata, miliția și țiganii!
Abia cei din a doua categorie, Rajasicii, înțeleg parțial că politicienii aflați la Putere sînt doar niște MARIONETE ale unor Forțe mai mult sau mai puțin cunoscute, cum ar fi Agențiile secrete, ca o primă treaptă, apoi multiplele loji masonice, ca treaptă intermediară.
Ei bine, abia cea de a treia categorie, numită aici Sattvicii (de la sattva – armonie, puritate, bunătate), care se află pe o Cale spirituală autentică și mai ales dacă și numai dacă au trăiri spirituale autentice, pe lîngă informațiile teoretice primite anterior… abia aceștia din urmă, în măsura în care dețin și o viziune corectă și profundă, de ordin metafizic asupra Creației Divine, înțeleg (fiecare în grade diferite de profunzime) nu doar că politicienii sînt Marionetele treptei intermediare ale sectei satanice masonice, care masoni sînt aghiotanții așa numitei Nobilimi Negre, care la rîndul ei ar putea fi denumită Locotenenții Reptilienilor, iar aceştia din urmă sînt Generalii Forțelor Satanice din planurile subtile ale Universului Astral inferior, conduse de Satana şi Lucifer! (Despre rasa Reptiliană sînt prea multe de scris şi nu fac obiectul acestui articol. Este suficient să-l citez pe Preşedintele Putin care a spus că “Omenirea este condusă de o rasă hibridă dintre reptilieni şi oameni!”). Conform Principiului Corespondenței Oculte sau Principiul Oglindirii, Lumea exterioară reflectă Lumea interioară. ”Ceea ce este Sus, este precum ceea ce este Jos.” În conformitate cu acest Principiu al Oglindirii, Marionetele exterioare enumerate mai sus, de la politicienii aflați la vedere, la agențiile secrete, la secta satanică a masoneriei, prin Nobilimea Neagră, iezuiți, Reptilieni, Extratereștri malefici, pînă la Satana şi Lucifer, care sînt entităţi separate, nu una şi aceeaşi, cum cred creştinii… deci toți aceștia reprezintă de fapt grade diferite de alienare a ființelor umane de pretutindeni!
Alienare înseamnă înstrăinare și se referă desigur la înstrăinarea față de Esența noastră Divină, Sinele Divin Atman sau Scînteia din Dumnezeu pe care fiecare om real (nu clonat) o deține în cele mai ascunse tainițe ale universului său lăuntric!
Deci în Conformitate cu Principiul Oglindirii, partea cea mai numeroasă a omenirii actuale din Epoca Întunericului, constituită din ființe tamasice și rajasice, sînt MARIONETELE propriilor vicii, cum ar fi: alcoolismul, tabagismul, drogurile, consumul de carne, masturbarea, vulgaritatea, desfrînarea, precum și a trăirilor inferioare, numite otrăvuri: egoismul, orgoliul exacerbat, gelozia, atașamentul, posesivitatea, ura, invidia, lăcomia, ingratitudinea, ne-iertarea, mînia, răutatea, perversitatea și multe altele. Se știe doar că majoritatea covîrșitoare a omenirii actuale NU gîndește, ci se lasă gîndită, dar și mai grav, NU trăiește, ci se lasă trăită de emoţiile inferioare și instinctele brutale moștenite, se spune, de la Rasa Reptiliană, care conducea această planetă de multe mii de ani din baze subterane aflate la mare adîncime!
Odată ajunși aici cu expunerea, s-ar părea că Cercul s-a închis pentru cei care au înțeles cu adevărat că întotdeauna Exteriorul reflectă Interiorul, și mă refer atît la reflexia pe orizontală, reprezentată de Lumea Fizică în raport cu viciile noastre, precum și la reflexia pe verticală, reprezentată de Paradisurile astrale superioare, în raport cu aspirațiile noastre, ale celor puțini întru desăvîrșire spirituală, care pun efectiv în practică învățătura primită, nu doar o trîmbițează din vîrful limbii față de cunoștințe, prieteni, amici, scriind articole pe internet, în cărți sau exhibîndu-și conștiințele la cine știe ce întruniri publice!
Numai că unele idei s-ar putea să fie repede uitate, dacă nu sînt ”îmbrăcate” în ”costume” adecvate, mult mai expresive sau, altfel spus, dacă nu se folosește Principiul Corespondenței oculte de o manieră mult mai expresivă și întrucîtva jucăușă.
De pildă, Marionetele exterioare nouă pot fi reprezentate astfel: Politicienii corupți sînt asimilați simbolic cu Lăcomia noastră, a celor mai mulți dintre noi… Emoţiile inferioare ca orgoliul exacerbat, cu aripile sale numite aroganță, fudulie, mîndrie, alături de închistare, gelozie, răutate, mînie, perversitate, viclenie, pot fi asimilate cu secta satanică a masoneriei, iar barbaria și bestialitatea cu rasa Reptiliană. Pentru că n-am vrut să dau chiar mură în gură, am omis să fac corelația exactă între Agențiile secrete, iezuiți, Nobilimea Neagră și emoţiile inferioare corespondente din ființele tamasice și rajasice, care corelații le poate face oricine, aproape, dacă dorește.
Ceea ce musai trebuie să ne intre cît mai bine nu doar în mințile noastre (mai mult sau mai puțin lucide, mai mult sau mai puțin îmbîcsite de prejudecăți ori de multe alte impurități cauzate chiar de viciile noastre mai sus enumerate, și care aburesc ”ochelarii” prin intermediul cărora vedem, percepem, înțelegem atît lumea exterioară, cît și pe cea interioară), ci și în Inimile noastre prin trăirea directă a acestor idei, ar fi adevărul că ÎNTREAGA CREAȚIE DIVINĂ ESTE PERFECTĂ ÎN TOATE ASPECTELE EI, DE LA CEL MAI ÎNALT NIVEL SUBTIL, PÎNĂ LA CEL MAI GROSIER NIVEL VIZIBIL!

Cui i se pare că există prea multă suferință în lume, prea multă durere, prea multă lăcomie, prea multă nedreptate, răutate, lipsă de iubire și iertare, prea multă ură sau indiferență, și multe alte neajunsuri, trebuie să știe clar că doar I SE PARE!… Fiindcă dacă acel sau acei orbi spirituali ar face efortul de a se informa corect, ar afla și apoi ar înțelege că încălcarea repetată a Legilor Divine are consecințele mai sus menționate, ce fac posibile trăirea emoţiilor inferioare, pe de o parte, și a unei karma foarte restrictivă, pe de altă parte.
Celor cărora li se pare că Dumnezeu tace, fiind surd și orb la suferința, durerea și opresiunea îndurată de oameni trebuie să știe că doar surzenia și orbirea proprie îi împiedică să afle Adevărul! Unul din aceste adevăruri a fost expus aici prin explicarea Principiului Ocult al Corespondenței dintre ceea ce se află în exterior, raportat la interiorul ființei umane…
Dumnezeu ne vorbește mai mereu nouă prin nenumărate reflexii exterioare, spre a lua aminte, spre a ne îndrepta, așa cum se petrece mai ales în cazul relațiilor de cuplu polar opus, în care iubitul sau iubita, soțul sau soția, ne oglindește într-o anumită măsură chiar defectele noastre, și nu pe ale vecinilor sau dușmanilor noștri, cum eronat își închipuie ființele larvare!
Dar uneori față de cei răi, orgolioși, aroganți, fuduli, semeți, proști, perverși, vicleni… față de toți aceștia și față de alții bolnavi sufletește, Dumnezeu TACE! Mai exact, chiar și lor Dumnezeu le-a vorbit cîndva, poate de mai multe ori, numai că văzînd orbirea, încăpățînarea, orgoliul sau prostia lor, mai apoi Dumnezeu TACE… că doar de cîte ori trebuie să bată clopotele pentru niște babe surde?!
Dumnezeu tace pentru cei surzi, orbi și mai ales pentru cei răi și perverși, dar culmea ironiei este că unii dintre acești surzi și orbi, fie ei filozofi, scriitori sau regizori, scriu cărți sau fac filme în care incriminează ceea ce lor li SE PARE a fi tăcerea sau orbirea Divină, fără să observe, și evident fără să înțeleagă, că proiectează în exterior propria surzenie, orbire și vină!!

Facebook Comments
Navighează dupa cuvinte-cheie: , , ,