GRUPUL PENTRU ROMÂNIA. Comunicatul Nr. 6

17:58, 16 aprilie 2024 | | 246 vizualizări | Nu există niciun comentariu
Distribuie

Cetățeni ai României,

Grupul pentru România reunește patrioți români de diverse profesii, care prin importanța activităților pe care le-au desfășurat în viață au acumulat o experiență de viață, un nivel cultural și profesional ridicat și au autoritatea morală și sunt în măsură să transmită societății românești idei și soluții pentru rezolvarea problemelor social-politice, juridice, economice și cultural-educative ale României.

Membri GpR au pornit la drum cu credință în Dumnezeu și în Adevăr – corolarul suprem al Divinității.

GpR are ca obiectiv strategic să realizeze o comuniune internă de idei a tuturor membrilor săi, astfel ca mesajele transmise să fie coerente și unitare.

GpR are ca obiectiv strategic să gândească și să acționeze în conformitate cu interesele României profunde, ținând permanent cont de realizările și învățămintele moștenite de la generațiile care nu mai sunt în viață, de experiența istorică a patriei noastre și de aspirații legate de interesele generațiilor viitoare. În acest sens, GpR are în vedere ca acțiunile politice ale generației aflată astăzi în viață să nu afecteze perspectivele generațiilor viitoare, inclusiv cele ale copiilor care încă nu s-au născut.  

GpR are ca obiectiv strategic perfecționarea modului de gândire și acțiune naționalist-patriotic al societății românești, cu scopul explicit de a se ajunge la conducerea societății românești în conformitate cu interesele prioritare ale națiunii române, interese care au fost abandonate de politicienii care au condus țara la vedere și de către conducătorii instituțiilor de forță care au deținut în mod acoperit puterea efectivă în România, după anul 1990.

GpR își propune ca obiectiv strategic să transmită societății românești și clasei politice propuneri de soluții politice, administrative și legislative pentru recuperarea, reconstrucția și renașterea României. GpR consideră că acest foarte important obiectiv strategic trebuie implementat având la bază deviza „Prin noi înșine!”, a cărei viabilitate a fost dovedită în istoria României.

GpR are ca obiectiv strategic atragerea atenției opiniei publice asupra manipulărilor la care este supusă societatea românească în scopul promovării unor interese străine de interesele României profunde.

GpR are ca obiectiv strategic să caute și să transmită societății ideea necesității imperioase de găsire de soluții pentru a opri declinul demografic al porului român, în special declinul demografic al etniei române, care este cel mai pronunțat.

GpR are ca obiectiv strategic să transmită argumente pentru revenirea în țară a cât mai multor români dintre multele milioane de locuitori ai țării care au fost nevoiți să-și caute de lucru în alte părți, după distrugerea intenționată a economiei României, în vederea înlocuirii ei cu o economie a străinilor, bazată pe resursele materiale, naturale și umane ale poporului român.

GpR are ca obiectiv strategic să propună soluții pentru ca România să recupereze o cât mai mare parte din suveranitatea pe care au cedat-o conducătorii politici ai țării, prin încălcarea repetată a Constituției României de către guvernanți, încălcare a Constituției care a fost tolerată prin nerespectarea atribuțiilor de serviciu de către instituțiile statului însărcinate cu apărarea legalității și cu securitatea națională.

GpR are ca obiectiv strategic să conștientizeze societatea românească asupra faptului că modul în care este condusă România după aderarea țării la NATO și la UE este unul distructiv, antinațional și ruinător.

GpR are ca obiectiv strategic să conștientizeze societatea românească asupra necesității promovării prioritare a drepturilor colective ale poporului român și asupra priorității interesului națiunii față de interesul personal al cetățeanului.

GpR are ca obiectiv strategic să conștientizeze societatea românească asupra faptului că „reformele” impuse din afara țării de diverse forțe care se folosesc de lipsa de suveranitate a statului român, nu pot soluționa problemele țării și că este nevoie de o resetare a societății românești, urmată de o reconstrucție instituțională a țării pornind de la interesele prioritare ale României și poporului român. Din acest punct de vedere, GpR adoptă și transmite societății românești un model oferit de deviza Partidului Republican din SUA: „Mai întâi România!”

Din acest punct de vedere, GpR consideră că în acest moment istoric, în situația dramatică în care se găsește țara, care trăiește an de an din bani împrumutați, România nu poate și nu trebuie să se implice în ajutorarea nici unui stat străin, cu atât mai mult cu cât România nu a contribuit cu nimic la nenorocirile care au lovit alte popoare ale Europei sau ale Orientului Mijlociu.

GpR are ca obiectiv strategic să susțină toate partidele și persoanele care se declară și acționează pentru promovarea patriotismului național-suveranist și militează pentru unitatea acestei mișcări social-politice și pentru eliminarea conflictelor dintre grupările politice și politicienii național-suveraniști.

GpR are ca obiectiv strategic să explice societății românești răul pe care îl reprezintă pentru societatea românească promovarea agendei grupării politice internaționale globaliste, cu numeroasele sale fenomene negative.

GpR are ca obiectiv strategic să transmită clasei politice românești ideea necesității de a întreține și restabili bunele relații politico-diplomatice cu toate statele Lumii și să nu-și asume adversități în conformitate cu interesele unor state care se declară „parteneri”, dar care au interese diferite, unele chiar mult diferite, de cele ale poporului român.

GpR se reunește săptămânal în conferințe de lucru și stabilește tematica mesajelor care urmează a fi transmise societății românești, clasei politice, sau mediului internațional.

La nevoie, GpR poate să apeleze și la specialiști din afara grupului pentru a se consulta privitor la proiectele sale.

Admiterea de noi membri în GpR se face la propunerea membrilor grupului, cu votul majoritar al membrilor existenți.

GRUPUL PENTRU ROMÂNIA

9 martie 2024

Facebook Comments
Navighează dupa cuvinte-cheie: , , , , ,