GRUPUL PENTRU ROMÂNIA. Comunicatul Nr. 10

21:30, 16 aprilie 2024 | | 321 vizualizări | Nu există niciun comentariu
Distribuie

Către Republica Populară Chineză

Onor Excelenței Sale Domnului Xi Jinping, Președintele Republicii Populare Chineze

Onor Excelenței Sale Domnului Li Qiang, Premier al Republicii Populare Chineze

Onor Excelenței Sale Domnului Han Chunlin, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Populare Chineze în România

Stimați domni, înalți conducători ai Republicii Populare Chineze,

Suntem GRUPUL PENTRU ROMÂNIA, un grup de persoane care s-au reunit să gândească și să propună soluții de salvare a României din situația dezastruoasă în care a fost adusă de regimul politic iudeo-euro-atlantic. Ne adresăm dumneavoastră, ca putere mondială, aliată și prietenă a poporului român.

Grupul pentru România consideră că autoritățile statului român nu reprezintă interesele României profunde și ale poporului român, ci interesele colonialiștilor occidentali care au distrus România și o jefuiesc de foarte mulți ani. Acești conducători trădători ai României, la ordinul stăpânilor lor din Occident, au luat decizii prin care au abandonat relațiile foarte bune, politice, economice, culturale și de altă natură ale României cu Republica Populară Chineză, dezvoltate continuu în perioada 1949-1989. Grupul pentru România vă roagă să constatați că interesele profunde ale poporului român nu sunt reprezentate de conducătorii aduși la putere în România și să nu tratați poporul român în funcție de conducătorii săi actuali.

Grupul pentru România consideră că abandonarea foarte bunelor relații între țările și popoarele noastre este o mare greșeală, care nu mai trebuie făcută în viitor. România profundă, pe care Grupul pentru România dorește să o slujească, are o apreciere și o admirație deosebite față de Republica Populară Chineză, o țară cu tradiții culturale, politice și economice milenare, țară cu proiecte de mare profunzime, făurite pe termen lung.

Grupul pentru România apreciază în mod deosebit colaborarea româno-chineză din anii 1949-1989 și speră ca, deîndată ce va fi posibil, această colaborare să fie reluată.

Grupul pentru România apreciază că ofertele de colaborare economică făcute României de către Republica Populară Chineză în noiembrie 2013, cu ocazia vizitei la București a fostului premier al Republicii Populare Chineze, Li Keqiang, au fost unele deosebit de avantajoase. După cum se știe, acele oferte nu s-au materializat. La ordinul Occidentului, guvernul român le-a declinat.

Grupul pentru România este de acord și salută Chemarea Partidului Comunist Român XXI de a se alcătui un Pol Politic al cât mai multor partide politice din România, de susținere și de acțiune pentru realizarea unui Parteneriat Economic de Cooperare Reciproc Avantajoasă cu Republica Populară Chineză, de înscriere a României în vastul proiect economic și social al Noului Drum al Mătăsii și de promovare de către România a unei politici de neutralitate activă, așa cum a fost ea promovată înainte de înfrângerea României în Războiul Rece și de lovitura de stat din decembrie 1989, respectiv o politică de pace, colaborare și respect reciproc cu toate țările lumii, cu deosebire cu statele care s-au dovedit în trecut prietene ale României, așa cum este Republica Populară Chineză.

România salută faptul că în toate numeroasele colaborări ale Republicii Populare Chineze, în cadrul giganticului proiect al Noului Drum al Mătăsii, inițiat cu un deceniu în urmă de Dumneavoastră, domnule președinte Xi Jinping, nu i-a fost impus nici unei țări să adopte un regim politic sau altul, ci, din contră, Republica Populară Chineză respectă toate regimurile politice ale statelor cu care colaborează și le respectă cultura și tradițiile specifice. Din acest punct de vedere, Grupul pentru România militează ca pe viitor, când sperăm ca România să-și recapete libertatea națională pierdută prin meandrele politicii euro-atlantice, regimul politic cel mai potrivit ar putea fi bazat pe doctrina „o țară, mai multe sisteme”. Grupul pentru România consideră că fiecare construcție statală are, indiferent de sistemul politic, părți pozitive care pot fi implementate în România, în scopul conducerii ei către refacere economică, renaștere națională și dezvoltare multilaterală.

Grupul pentru România își exprimă admirația față de realizările excepționale ale poporului chinez și speră ca, în viitor, Republica Populară Chineză să ajute România să iasă din subdezvoltarea la care a fost condamnată de iudeo-occidentalii care au acaparat țara în deceniile de după asasinarea fostului președinte Nicolae Ceaușescu. 

GRUPUL PENTRU ROMÂNIA

1 aprilie 2024

Facebook Comments
Navighează dupa cuvinte-cheie: , , , ,