Acțiunea Conservatoare. Cine suntem, cine ne sunt dușmanii și spre ce aspirăm?

01:41, 29 decembrie 2022 | | 563 vizualizări | Nu există niciun comentariu
Distribuie

 

Acțiunea Conservatoare este un grup de reflecție tradiționalist ce cuprinde intelectuali din România și din Republica Moldova. Noi am apărut ca reacție viguroasă la starea deplorabilă în care a ajuns spațiul nostru de dăinuire în istorie după dezagregarea sistemului comunist și agregarea statelor ex-comuniste la modelul occidental. Acest tip de societate este bazat pe niște false valori induse în Modernitate de către cămătari și negustori, care au devenit noii stăpâni ai ordinii ce a distrus Tradiția medievală. Regimul social-economic și politic ce a triumfat odată cu afirmarea burgheziei dominante a impus ideologia liberală drept justificare a inversării valorilor. Etica darului a fost înlocuită cu egocentrismul, generozitatea a fost substituită prin rapacitate, dragostea a fost subminată de egoismul individualist.

Percepția verticală asupra lumii, care a însoțit toate societățile umane de-a lungul istoriei, a fost substituită printr-o viziunea orizontală, deconectată de la sursa divină, omul renunțând la aspirația spre desăvârșire și la elevația spirituală în favoarea a autodivinizării. Omul a devenit măsura tuturor lucrurilor, fără comandamente divine și fără obligații morale față de Creator. Astfel au luat naștere toate ideologiile totalitare, care au îmbrățișat ideea eronată precum că omul s-ar naște perfect și că un mod de organizare socială bazat pe un model izvorât din mințile unor savanți ar putea conduce spre crearea unui Paradis terestru. Anume așa au apărut toate utopiile – de la Thomas Morus și Karl Marx până la Adam Smith și Karl Popper.

Toate ideologiile moderne sunt prin definiție materialiste, heliocentriste, evoluționist-darwiniste, scientiste și tehnolatre. Iar după dispariția din istorie a regimurilor comuniste întreaga lume s-a pomenit invadată de o singură ideologie totalitară, cea liberală, care este expresia dictaturii banilor asupra societăților umane în ansamblul lor. Ne-am pomenit cu toții într-un tip de societate în care totul este marfă, totul e vandabil, inclusiv omul. Este vorba despre ”societatea de piață” care a copleșit ceea ce se pretindea a fi economia de piață. Iar ”mâna invizibilă a pieței” și ”libera concurență” ca mituri fondatoare ale unui capitalism de sorginte iudaică au dat un total câștig de cauză mamonocrației, celor care i se închină vițelului de aur.

Hiperclasa mondialistă a reușit să impună din plin regimul de organizare economică și politico-juridică neoliberal, care s-a soldat cu o uriașă concentrare de avuții ale lumii și de preluare a controlului asupra tuturor statelor prin intermediul unor organizații internaționale aflate în subordinea aceluiași centru de comandă plutocratic. Noua Ordine Mondială devine o realitate izbitoare, iar guvernul mondial este pe punctul de a ieși deschis în scena internațională.

Odată cu punerea în aplicare a sinistrului spectacol al falsei pandemii Covid-19 și cu anunțarea intrării accelerate într-o ”nouă normalitate” prin intermediul ”Marii Resetări”, popoarele lumii au constatat faptul că procesul de concentrare a puterii economice și, implicit, politice, militare și tehnolgice, se apropie de sfârșit. În aceste condiții sistemul pooitic liberal-democrat, ca și cel economic, numit capitalist, și-au pierdut definitiv rațiunea dea fi.

Lucrurile se agravează și prin faptul că burghezia, care a reprezentat de-a lungul istoriei moderne clasa dominantă, nu mai are nevoie de exploatarea oamenilor văzuți ca niște ”resurse umane” aducătoare de supraprofituri, alături de resursele tehnice și financiare. Asta pentru că tehno-știința a realizat un salt calitativ uriaș, Inteligența Artificială și robotica fiind în stare să substituie aproape integral orice activitate umană de ordin intelectual și fizic. De aici și reactivarea vechii teorii malthusiene despre surplusul de populație în raport cu resursele de hrană limitate.

La baza proiectul aflat în plină desfășurare a depopulării radicale stă ideologia criminală a cercurilor cabaliste care impun mituri precum cel al Covid-19 sau al climatismului (încălzirea globală, efectul se seră, nocivitatea CO2 etc.) ca părți componente ale strategiei de genocidare a unei largi majorități a omenirii.

În condițiile zilei de azi, chiar dacă ideologia liberală mai pare a fi dominantă, în realitate ea este pe cale de dispariție, deoarece și-a îndeplinit deja rolul de paravan doctrinar pentru cămătarii și negustorii care au acaparat în totalitate puterea economică și au uzurpat puterea politică la nivel mondial. În locul liberalismului muribund pe scena istoriei se ridică un alt monstru – TRANSUMANISMUL. Această nouă formă de religie scientistă este în mod evident de sorginte satanică, urmărind nimicirea oamenilor în proporție de 90-95% din totalul populației existente la ora actuală și dezumanizarea supraviețuitorilor prin cipare și control mental efectuat cu ajutorul unor tehnologii moderne sofisticate.

Suntem perfect conștienți de faptul că ni se pregătește un viitor imediat mult mai sinistru și mai inuman decât trecutul comunist, nazist sau liberal. Noua formă de totalitarism care planează asupra întregii umanități poartă numele aparent neutru de TEHNOCRAȚIE. Este vorba despre procesul de digitalizare rapidă a lumii, de instaurare a unui regim de totală supraveghere a oricărui om, oriunde s-ar afla, de control mental și comportamental al tuturora fără excepție.

În fața unui pericol existențial fără precedent în istoria de după Potop, Acțiunea Conservatoare reprezintă voința de Rezistență, rostul căreia este respingerea cu orice preț a acestui plan diabolic de încarcerare a lumii într-un GULAG mondial. Marea Resetare se rostogolește cu viteză crescândă peste noi. Și nu avem o altă șansă de supraviețuire decât să ne ridicăm pieptiș, în plină statură în fața ”tainei fărădelegii”. Societatea noastră este devastată de panică, de paralizie volitivă și de confuzie. Iar vocația Acțiunii Conservatoare constă anume în explicarea coerentă a stării lumii de azi, în depășirea unor interpretări defetiste sau fragmentare a realității, dar și în oferirea unor soluții de ordin doctrinar și strategic.

În fața morții pe care ne-au pregătit-o globaliștii sataniști noi afirmăm viața, în fața fricii pe care încearcă aceștia să ne-o inducă, noi afirmăm curajul nesăbuit, onoarea și demnitatea de a fi cununa creației lui Dumnezeu. Simțim cu toată puterea sufletească răspunderea față de Dumnezeu, față de generațiile de până la noi și față de urmașii noștri. Nici o luptă nu poate fi câștigată de către cei care se îndoiesc de propria biruință.

Noi, Acțiunea Conservatoare, facem apel la toți cei care se simt vrednici de numele de om să se lepede de condiția de mediocritate și să îmbrățișeze vocația de a face istorie și de a avea propriul destin, câștigat prin muncă și jertfă. Credem nestrămutat în pronia divină, știm bine că Dumnezeu, stăpânul lumii ne vede și ne răsplătește după fapte. În avântul nostru vulcanic, rămânem smeriți în fața lui Hristos și rebeli în fața dușmanilor neamului omenesc. Vom face tot ce ne stă în puteri pentru a stăvili împingerea noastră spre dispariție. Șansa răsplătirii noastre prin manifestarea brațului lui Dumnezeu în istorie va fi valorificată din plin.

Din această perspectivă noi, Acțiunea Conservatoare, în calitate de nucleu intelectual și volitiv al Rezistenței ținem să subliniem în mod univoc. Nu suntem un curent de gândire și de acțiune confesional, nici monoetnic. Chiar dacă membrii grupului de constituire sunt ortodocși, îi tratăm cu egală dragoste și deschidere pe toți membrii societății noastre, indiferent de apartenența lor religioasă sau etnică. Nu recunoaștem ecumenismul, dar nici nu confundăm Ortodoxia, care este dragoste și jertfă întru Hrisotos și semeni, cu Ortodoxismul care este un soi de ideologie opacă, autosuficientă și etnocentristă, străină de creștinsimul viu.

Acțiunea Conservatoare este parte a unei vaste rețele internaționale care reunește militanți din toate colțurile lumii, din Europa și America, din spațiul ex-comunist și din lumea arabă, din Rusia și din Grecia, din Armenia și din Africa. În fața unui dușman comun se impune o ripostă comună. Miza e ca niciodată majoră – supraviețuirea noastră ca civilizație umană. Iar în acest război pe viață și pe moarte suntem frați cu toți cei care au îndrăgit libertatea ca pe un dar suprem.

Suntem o generație care se bucură de rarisima șansă în istorie de a împărtăși valori superioare propriei vieți: Dumnezeu, Neamul, Familia, Libertatea, Iubirea. Lupta spirituală și metapolitică este privilegiul celor aleși. În fața celor care vor să accelereze sfârșitul omului creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, noi afirmăm dreptul suveran al Tatălui Ceresc de a hotărî soarta lumii. Iar cei care în acest moment istoric se cred dumnezei, orbiți de propriul orgoliul și putere lumească, înainte de a da ochii cu Împăratul Cerului și al Pământului, vor trebui să se confrunte cu noi, oamenii care se raportează la eternitate. Suntem subiecții propriei noastre sorți și nu vom rata oportunitatea de a ne juca partida cu moartea având fruntea sus și ținându-ne bine pe picioare.

28 decembrie 2022

Facebook Comments